FANDOM


oireet ja kliininen tutkimusEdit

OireetEdit

Kiireettömän lähetteen edellytyksenä on vähintään kaksi alla luetelluista oireista

 • pitkään jatkunut äänekäs kuorsaus
 • unenaikaiset hengityskatkokset toisen ihmisen toteamana
 • päiväväsymys
 • muistin ja kognition häiriöt
 • pakkonukahtaminen
 • aamupäänsärky
 • toistuvat yölliset heräämiset tukehtumisen tunteeseen
 • epäily lihavuuteen liittyvästä ventilaatiovajauksesta

Anamneesi

 • ammatti: vuorotyö, kuljettaja?
 • aiemmat sairaudet ja lääkitykset
 • tupakointi, alko
 • normaali yö unen pituus
 • uniapnean oireet
 • väsymys ja vaaratilanteet liikenteessä

Kliininen tutkimusEdit

 • RR, BMI, vyötärön ympärys, auskultaatio
 • nenä: allerginen riniitti, nenäseptumdeviaatio, kapea nenänvarsi
 • kaula: lyhyt, paksu, leukakulma oikaisee
 • suu ja nielu: pehmeän suulaen hypertrofia, kapea nielu, suuret nielurisat, pitkä uvula, pieni alaleuka
 • keskivartalo lihavuus

3K +3K ( kuorsaus, kognitio, katkohengittely + kaula, kurkku, keskivartalo

diagnoosiEdit

Oireyhtymän diagnoosi perustuu anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen ja unirekisteröintiin.

teetettävät tutkimuksetEdit

 • PVK, fB-gluk, Tsh, lipidit
 • jos hypertoniaa tai tupakointi --> thorax -rtg, spirometria

UnirekisteröintiEdit

 • AHI = apnea-hypopneaindeksi (apneoiden ja hypopneoiden lukumäärä per tunti)
 • ODI 4= oxygen desaturation index (per tunti); 4% happikyllästeisyyden laskujen määrä tunnissa
 • Obstruktiivinen uniapnea -oireyhtymä = AHI >5
  • lievä AHI <14, saO2 >90%, kohtalainen AHI 15-30, saO2 <90% ja minimi >70%, vaikea: AHI >30, saO2 <90 ja minimi <70%

hoitoEdit

 • Elämäntavat: laihdutus, etOH, tupakoinri, nenäntukkoisuuden hoito, lääkityksen tarkistaminen
 • CPAP
 • Muut: leikkaus, kiskot, asentohoito, lihavuusleikkaus

jatkohoitoEdit

seuranta PTH.ssaEdit

 • oireet, onko viitteitä sentraalisesta apneasta?
 • unen laadun ja unenhuolto-ohjeet
 • laihdutus ja painonhallinta
 • alko ja tupakki, liitännäissairauksien hoito
 • CPAP -hoitoisilla: käyttötunnit >4h/vrk ja koneen tarkistus
 • Milloin konsultoin? käyttötunnit <4 h/vrk, oireet lisääntyvät, käyttötunnit selvästi lisääntyneet, viitteita sentraalisesta apneasta, hengitysvaje-epäily eikä 2 pv käytössä, potilas viereystilaa vaativassa tehtävässä

etiologia, syyEdit

 • ylähengitystiet rakenteellisesti ahtaat, yöllä liiallinen lihasrelaksaatio --> hengitysilmavirran rajoittuminen tai estyminen ylähengitystiessä. Jos liittyy unenhäiriötä tai päiväväsymystä, puhutaan obstruktiivisesta uniapneaoireyhtymästä
 • Lisää sympatikotonusta
  • sepelvaltimotauti, RR -tauti, rytmihäiriöt, vasemman kammion hypertrofia, diabetes, hyytymiseen vaikuttavat tekijät

HUOMHUOMHUOMEdit

 • kiireellisenä lähetteenä ne jotka virkeyttä ja tarkkuutta vaativassa työssä (kuljettajat)

esimerkkitapauksetEdit

jännät faktatEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.