FANDOM


5min neurologinen status

Suoritus

 1. Romberg
 2. peruskoe
 3. silmät kiinni, nenän kosketus
 4. irvistys, poskien pullotus, vihellys
 5. silmien avaus, pupilli puoliero
 6. kieli ulos ja heiluttelu
 7. sormen seuraaminen katseella, H -kuvio
 8. sormiperimetria
 9. käsien ruuvausliike, diadokokineesi
 10. pianon soitto
 11. tandem -kävely
 12. kantapää ja varvakävely
 13. refleksit, babinski
 14. oftalmoskopia
 15. ko-operaatio: tajunta, orientaatio, kielelliset taidot, koordinaatioSelitysEdit

 1. Romberg
  • proprioseptiikka, vestibulaariset toiminnot
 2. peruskoe
  • pyramidirata
 3. silmät kiinni, nenän kosketus
  • ataksia, dysmetria, hipaisutunto
 4. irvistys, poskien pullotus, vihellys
  • kasvohermo
 5. silmien avaus, pupilli puoliero
  • horner, valoreaktio
 6. kieli ulos ja heiluttelu
  • bulbaaritoiminto, atrofia, faskikulaatio
 7. sormen seuraaminen katseella, H -kuvio
  • oftalmoplegia, kaksoiskuvat, nystagmus, aivohermot 3,4,6
 8. sormiperimetria
  • näkökenttä, inattentio
 9. käsien ruuvausliike, diadokokineesi
  • DDK, pikkuaivofunktio, ekstrapyramidaalivaurio
 10. pianon soitto
  • hienomotoriikka, hemipareesioireet
 11. tandem -kävely
  • tasapaino, ekstrapyramidaali
 12. kantapää ja varvakävely
  • lihasvoima, tasapaino
 13. refleksit, babinski
  • puolierot, pyramidirata
 14. oftalmoskopia
  • staassipapilla
 15. ko-operaatio: tajunta, orientaatio, kielelliset taidot, koordinaatio
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.