FANDOM


ErotusDGEdit

 • vierasesine
 • astma
 • anafylaksia
 • spontaani ilmarinta
 • keuhkoembolia
 • häkämyrkytys
 • hyperventilaatio
 • sydänperäiset
 • COPD
 • (pneumonia, anemia)

DG, hengitysvajausEdit

 • YT, orientaatio (sekavuus, ekhaustio, tajuttomuus)ha, ei pysty puhumaan lauseita, apuhengityslihakset, etunoja-asento
 • Auskultaatio: lisääntynyt vinkuna, rahinat, hiljentyneet hengitysäänet
 • pulssioksimetria: pyritään > 92%
 • PEF, astmassa PEF <40% aiemmasta parhaasta arvosta tai alle 200l/min
 • Astrup
 • Hengitysvajaus: astrup <8,0 kPa, CO2 > 6,5 kPa, pH <7,35, sat <90%, hf >25/min tai enemmän, syke >110/min,

TutkimuksetEdit

EKG, thorax, pvk, crp, krea, na, k, fidd, bnp, astrup, SaO2, Pef, spirometria

HoitoEdit

 • happi: 4-5l/min, jos CO2 -retentiovaara --> happi pitoisuus <35% , virtaus <2 l/min
 • atrodual, 20-30 min välein 2-4 krt, sitten esim. 4 h välein osastolla (salbutamoli +ipratropiumbromidi
 • metyyliprednisoloni, iv tai po 40-80 mg, 2-3 krt/vrk
 • Bipap -kriteerit
  • ha, hf >25/min, pH  <7,35, Co2 >6,7 kPa, 02 <5,5 huoneilmalla, paO2 < 8 30% hapella, saO2 < 88% hapen aikana
  • Aloitus IPAP: 8-10 --> ad 20. EPAP 4-6
 • teofylliini vain tehohoidon uhatessa

Tehohoidon aiheetEdit

 • paO2 alle 8,0kPa lisähapesta huolimatta
 • paCO2 yli 6,7 kPa
 • ekshaustio
 • sekavuus ja uneliaisuus
 • tajuttomuus
 • hengityspysähdys

HUOMHUOMHUOMEdit

Hidas embolisaatio vähäoireinen, ilmarintaa ei löydä jollei etsi, lihavuus ja huono kunto diagnosoidaan sydämen vt, samanaikaisesti monta syytä

EsimerkkitapauksetEdit

Status asthmaticusEdit

- lepodyspnea, ei pystypuhamaan lauseita, apuhengityslihakset käytössä, hengitys vinkuu jopa korvin kuullen, PEF <50% parhaasta

Hengenvaarallinen astmakohtausEdit

- hiljaiset hengitysäänet, syanoosi, brady tai taky >130/min, sekavuus, ekhaustio, tajuttomuus, paO2 <8,0 huolimatta lisähapesta tai pa CO2 yli 6,7Kpa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.